Tên Tiếng Anh của 12 Cung Hoàng Đạo: chi tiết về 12 cung sao với tên tiếng Anh trong Horoscope như thế nào? Đặc trưng về biểu tượng từng cung, ngày sinh chính xác nhất được liệt kê chi tiết tại đây.

 

12 cung hoàng đạo tên tiếng Anh là gì?

12 cung hoàng đạo tên tiếng Anh là gì?

12 cung hoàng đạo tên tiếng Anh là gì?

Theo các nhà thiên văn học thời cổ đại, trong khoảng thời gian chừng 30 – 31 ngày, Mặt Trời sẽ đi qua một trong mười hai chòm sao đặc biệt. 12 chòm sao tạo thành 12 cung trong vòng tròn Hoàng đạo, có nghĩa “Đường đi của mặt trời”. Theo phương Tây, vòng tròn này tên là Zodiac, tiếng Hy Lạp nghĩa là “Vòng tròn của các linh vật.” Các cung hoàng đạo xếp theo thứ tự:

Cung Bạch Dương

Cung Bạch Dương – Dương cưu – Mục Dương – Aries 21/3-20/4
Cung Bạch Dương hay còn có tên gọi khác là Dương Cưu, Mục Dương có tên tiếng Anh là Aries. Những người cung hoàng đạo Bạch Dương có ngày sinh từ 21/3 đến ngày 20/04. Biểu tượng chính của cung Bạch Dương là hình con cừu đực, con cừu vàng.
Nguyên tố: Lửa
Hành tinh thống trị: Sao Hỏa
Biểu tượng của Bạch Dương là con cừu đực.

Cung Kim Ngưu

Cung Kim Ngưu – Taurus – (20/04 – 20/05)
Cung Kim Ngưu có tên tiếng Anh là Taurus. Những người cung hoàng đạo Kim Ngưu có ngày sinh từ 20/04 đến ngày 20/05.
Nguyên tố: Đất
Hành tinh thống trị: Sao Kim
Ký hiệu: Bò đực

Cung Song Tử

Cung Song Tử – Gemini – (21/05 – 20/06)
Cung Song Tử có tên tiếng Anh là Gemini. Những người cung hoàng đạo Cự Giải có ngày sinh từ 21/05 đến ngày 20/06.
Nguyên tố: Không khí
Hành tinh thống trị: Sao Thủy
Ký hiệu: Cặp song sinh

Cung Cự Giải

Cung Cự Giải – Cancer – (21/06 – 22/07)
Cung Cự Giải có tên tiếng Anh là Cancer. Những người cung hoàng đạo Cự Giải có ngày sinh từ 21/06 đến ngày 22/07.
Nguyên tố: Nước
Hành tinh thống trị: Mặt Trăng
Biểu tượng: Con Cua

Cung Sư Tử

Cung Sư Tử – Leo – (23/07 – 22/08)
Cung Sư Tử có tên tiếng Anh là Leo. Những người cung hoàng đạo Sư Tử có ngày sinh từ 23/07 đến ngày 22/08.
Nguyên tố: Lửa
Hành tinh thống trị: Mặt Trời
Biểu tượng: Sư Tử

Cung Xử Nữ

Cung Xử Nữ – Virgo – (23/08 – 22/09)
Cung Xử Nữ tên tiếng Anh là Virgo. Những người cung hoàng đạo Xử Nữ có ngày sinh từ 23/08 đến ngày 22/09.
Nguyên tố: Đất
Hành tinh thống trị: Sao Thủy
Biểu tượng: Trinh Nữ

Cung Thiên Bình

Cung Thiên Bình – Thiên Xứng – Libra – (23/09 – 22/10)
Cung Thiên Bình hay còn gọi là cung Thiên Xứng, có tên tiếng Anh là Aquarius. Những người cung hoàng đạo Thiên Bình có ngày sinh từ 23/09 đến ngày 22/10.
Nguyên tố: Không khí
Hành tinh thống trị: Sao Kim
Biểu tượng: Cán Cân

Cung Thần Nông

Cung Thần Nông – Thiên Yết – Hổ Cáp – Scorpio – (23/10 – 21/11)
Cung Thần Nông hay còn gọi là Thiên yết, Hổ Cáp, Bọ Cạp, Bò Cạp, cung Thần Nông có tên tiếng Anh là Scorpio. Những người cung hoàng đạo Thần Nông có ngày sinh từ 23/10 đến ngày 21/11.
Nguyên tố: Nước
Hành tinh thống trị: Sao Hỏa và Diêm Vương
Biểu tượng: Bọ Cạp và Đại Bàng

Cung Nhân Mã

Cung Nhân Mã – Sagittarius – (22/11 – 21/12)
Cung Nhân Mã có tên tiếng Anh là Sagittarius. Những người cung hoàng đạo Nhân Mã có ngày sinh từ 22/11 đến ngày 21/12.
Nguyên tố: Lửa
Hành tinh thống trị: Sao Mộc
Ký hiệu: Người ngựa (quái vật đầu người, mình ngựa) với một cây cung và mũi tên.

Cung Ma Kết

Cung Ma Kết – Capricorn – (22/12 – 19/01)
Cung Ma Kết có tên tiếng Anh là Capricorn. Những người cung hoàng đạo Ma Kết có ngày sinh từ 22/12 đến ngày 19/01. Biểu tượng cung Ma Kết là Dê Biển.
Nguyên tố: Đất
Hành tinh thống trị: Sao Thổ
Biểu tượng: Dê biển, một sinh vật thần thoại với phần trên cơ thể của một con dê và đuôi của một con cá.

Cung Bảo Bình

Cung Bảo Bình – Aquarius – (20/01 – 18/02)
Cung Bảo Bình có tên tiếng Anh là Aquarius. Những người cung hoàng đạo Bảo Bình có ngày sinh từ 21/01 đến ngày 18/02.
Nguyên tố: Không khí
Hành tinh thống trị: Sao Thổ và Thiên Vương
Biểu tượng: Người mang nước là một người đàn ông cầm một cái lọ hoặc cái bình lớn mà từ đó nước đổ ra trên đất.

Cung Song Ngư

Cung Song Ngư – Pisces – (19/02 – 20/03)
Cung Song Ngư có tên tiếng Anh là Pisces. Những người cung hoàng đạo Song Ngư có ngày sinh từ 19/02 đến ngày 20/03.
Nguyên tố : Nước
Hành tinh thống trị: Mộc Tinh và Hải Vương Tinh
Biểu tượng: Hai con cá ngược chiều nhau

12 cung hoàng đạo tên tiếng Anh là gì?

 

 

Baohoahoctro.com