Bói nhảy mũi theo giờ chi tiết trong ngày: nếu nhữ bạn có hiện tượng nhảy mũi trong một giờ nhất định trong ngày nếu không vì yếu tố thời tiết, môi trường tác động đến sức khoẻ của bạn thì đây được xem là một điềm báo cho một sự việc gì đó sắp xảy đến với bạn hoặc gia đình mình, hãy xem những điềm báo Bói nhảy mũi theo giờ chi tiết trong ngày có dự báo gì trong bài này.

Bói hắt xì hơi theo từng giờ trong ngày và thứ mấy trong tuần

Bói hắt xì hơi theo từng giờ trong ngày và thứ mấy trong tuần

Bói hắt xì hơi theo từng giờ trong ngày và thứ mấy trong tuần

Bói nhảy mũi theo giờ chi tiết trong ngày

 

– 23 giờ đến 1 giờ: có người mời dự tiệc hoặc lễ linh đình.
– 1 giờ đến 3 giờ: có người khác phái rủ mình làm một việc tuy có lợi cho mình nhưng rất hại cho người khác.
– 3 giờ đến 5 giờ: có cuộc hẹn hò về tình cảm.
– 5 giờ đến 7 giờ: có người mang quà đến tặng.
– 7 giờ đến 9 giờ: có lộc ăn.
– 9 giờ đén 11 giờ: có quới nhân sẳn sàng giúp đỡ, đáp ứng sự mong muốn trong lòng mình từ lâu. 
– 11 giờ đến 13 giờ: có thân nhân từ xa về, đem tài lợi đến cho mình. 
– 13 giờ đến 15 giờ: có lộc ăn và có lợi vào. 
– 15 giờ đến 17 giờ: có tin làm mình lo sợ, nhưng rốt cuộc đâu vẫn vào đó, mọi việc được êm đẹp. 
– 17 giờ đến 19 giờ: có người khác phái nhờ mình giúp vào công việc gì, có lợi về tiền cũng như về  tình nữa. 
– 19 giờ đến 21 giờ: có người khác phái tưởng nhớ đến mình và sẽ viết thư cho mình. 
– 21 giờ đến 23 giờ: có sự lo nghĩ về tiếnbạc, nhưng vẫn được giải quyết dễ dàng.

Những cách xem bói khác mà bạn nên biết

 

Baohoahoctro.com