Hàm lượng calo trong hải sản được tính trên đơn vị 100gam tiêu thụ, ví dụ như bạn ăn 100gam Cua sẽ có 65 calo, Tôm là 65 calo, Tôm hùm là 81 calo.

Hàm lượng calo trong hải sản

Danh sách các loại hải sản với hàm lượng calo có trong từng loại

 • Cua = 65 calo
 • Tôm = 65 calo
 • Tôm hùm = 81 calo
 • Tôm panđan = 86 calo
 • Tôm hùm gai = 89 calo
 • Tôm càng/ tôm rồng = 90 calo
 • Hàu = 47 calo
 • Sò = 47 calo
 • Trai = 51 calo
 • Sò điệp = 74 calo
 • Ốc xoắn = 89 calo
 • Nghêu = 168 calo

Hàm lượng Calo trong các loại cá

Chi tiết hàm lượng calo có trong các loại cá như sau:

 •  Cá Monkfish =65 calo
 • Cá Whiting = 69 calo
 • Mực ống = 73 calo
 • Cá meluc = 74 calo
 • Cá tuyết = 76 calo
 • Cá êfin = 77 calo
 • Cá tuyết muối khô = 79 calo
 • Cá bơn Flounder = 80 calo
 • Cá meluc = 80 calo
 • Cá chó Pike = 82 calo
 • Cá bơn Sole = 83 calo
 • Cá rô Pike perch = 83 calo
 • Cá bơn sao = 86 calo
 • Cá đuối = 89 calo
 • Cá tráp biển = 100 calo
 • Cá pecca = 100 calo
 • Cá trống Anchovy = 100 calo
 • Cá hồi = 108 calo
 • Cá kiếm = 111 calo
 • Cá bơn halibut = 113 calo
 • Cá chép = 115 calo
 • Cá mòi = 118 calo
 •  Cá ngừ = 149 calo
 • Cá thu = 180 calo
 • Cá hồi = 202 calo
 • Cá trích = 233 calo
 • Cá chình = 281 calo

Baohoahoctro.com