Quà tặng cuộc sống từ những lời hay của đức phật: lời hay ý đẹp của đức Phật thích ca dạy luon bao hàm các ý nghĩa dạy con người biết sống thân thiện, từ bi với mọị vật, mọi viêc nên làm điều thiện. Đây cũng có thể xem như một cách bạn đã nhận được quà tặng cuộc sống từ đức phật.

Quà tặng cuộc sống từ những lời hay của đức phật

Lời phật dạy: Tránh bốn việc ác và sáu việc làm hao tổn tài sản

Khi Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, dẫn đầu đoàn khất thực với đại chúng hai ngàn năm trăm vị Tỳ-Kheo đi vào thành, đức Thế Tôn thấy một gia chủ tử tên Thiện Sanh đang lễ sáu phương, Ngài hỏi:

“Vì sao, ngươi vào buổi sáng sớm ra khỏi thành, đi đến khu công viên, với cả người còn ướt đẫm, mà ngươi lại lạy các phương như thế?”

Quà tặng cuộc sống từ những lời hay của đức phật

Quà tặng cuộc sống từ những lời hay của đức phật

Thiện Sinh bạch Phật:

“Khi cha con sắp chết có dặn: “Nếu con muốn lạy, trước hết hãy lạy các phương Đông,Tây, Nam, Bắc, trên và dưới”. Con vâng lời cha dạy không dám chống trái.”

Phật bảo Thiện Sanh:

“Này con trai trưởng giả! Quả có cái tên các phương đó chứ không phải không. Nhưng trong pháp Hiền Thánh của ta chẳng phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu.”

Thiện Sinh thưa:

Cúi xin đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương theo pháp Hiền Thánh.”

Phật bảo Thiện Sinh:

“Nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn nghiệp kết không làm ác theo bốn trường hợp và biết rõ sáu nghiệp hao tổn tài sản. Như thế, này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả nào tránh được bốn việc ác là lễ kính sáu phương”

Bốn nghiệp kết mà Phật dạy: Sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, đây là bốn điều xấu ác mà bất cứ ai cũng nên tránh, hàng ngày đọc báo chúng ta vẫn thường thấy nhan nhãn các tội phạm phạm bốn điều trên: giết người, cướp của… gây cho xã hội những bất an thường nhật. Rõ thấy, những điều mà Phật dạy chẳng có gì khác ngoài những chuyện thực thường ngày ở thế gian.

Bốn trường hợp ác: tham d.ụ.c, sân hận, sợ hãi, ngu si. Về tham d.ụ.c, không phải cứ tham d.ụ.c là điều xấu, mà tham d.ụ.c cần phân biệt có hai loại, loại tham d.ụ.c phục vụ ngũ d.ụ.c (tài, sắc, danh, thực, thùy) khiến cho tâm trí mê mờ, dẫn đến những vọng tưởng điên đảo, sân hận, sợ hãi và ngu si… loại tham d.ụ.c này thì cần phải loại bỏ, loại tham d.ụ.c thứ hai phục vụ cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp… cho sự học hành, phát triển nhân cách, tinh thông trí tuệ, nâng cao dân trí, sự phồn thịnh xã hội, sự bình an, sự hạnh phúc..thì cần thực hành và phát huy.

Lời Phật Dạy về cuộc sốngLời Phật Dạy Về Cuộc Sống

Sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh:

1. Đam mê rượu chè.

2. Cờ bạc.

3. Phóng đãng.

4. Đam mê kỹ nhạc.

5. Kết bạn người ác.

6. Biếng lười.

Phật bảo Thiện Sinh:

“Này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ bốn kết hành không làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp tổn tài ấy là, này Thiện Sinh, tránh được bốn trường hợp, cúng dường sáu phương, thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp; đời này căn cơ và đời sau căn cơ; trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả báo bậc nhất; sau khi chết được sanh lên trời, cõi thiện”.

Như vậy, Phật dạy người nào tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác, sáu nghiệp hao tổn tài sản thì không những đời này đẹp và cả đời sau cũng được hưởng những quả tốt đẹp, đời này có duyên lành và đời sau cũng có duyên lành, trong hiện tại được người ngợi khen, xã hội ngợi khen, gia đình ngợi khen và trên hết phương ấy được an ổn, xã hội ấy được tốt đẹp, không lo sợ…

“Người nào không làm ác,

Do tham, hận, sợ, si,

Thì danh dự càng thêm,

Như trăng hướng về rằm”.

Quà tặng cuộc sống từ những lời hay của đức phật

Những câu chuyện hay tương tự như “Quà tặng cuộc sống từ những lời hay của đức phật” của tag.vn sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những câu chuyện mới về con người, thiên nhiên, đời sống góp phần tạo thêm những món quà tặng cuộc sống mới ý nghĩa nhất.

Những từ khoá liên quan đến Qua tang cuoc song

Tags:

  • qua tang cuoc song ve tinh ban
  • qua tang cuoc song 2015
  • qua tang cuoc song 2016
  • qua tang cuoc song ve tinh yeu
  • qua tang cuoc song vtv3
  • qua tang cuoc song hay nhat
  • qua tang cuoc song tap 1
  • qua tang cuoc song 2013

Baohoahoctro.com