Some Any Few Little là những từ chỉ lượng thông dụng trong tiếng anh.. Dưới đây là cách dùng các từ chỉ lượng some, any, few, little trong tiếng anh cùng một số từ chỉ lượng khác như: many, lot of/lots of.

Some Any Few Little là gì?

Some Any Few Little là những từ chỉ lượng thông dụng trong tiếng anh.

Cách sử dụng some any few little trong tiếng anh

Some:

– Dùng trong câu khẳng định

– Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

– Some cũng được dùng trong câu hỏi

VD: I have some friends

Phân biệt cách sử dụng Some Any Few Little trong tiếng anh

Any:

– Dùng trong câu phủ định và câu hỏi

– Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

VD: There aren’t any books in the shelf

A few:

– Dùng trong câu khẳng định

– Dùng với danh từ đếm được số nhiều

VD: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.

(Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).

Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

A little:

– Dùng trong câu khẳng định

– Đi với danh từ không đếm được

VD: Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?) A little ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.

Cách dùng một số từ chỉ lượng khác trong tiếng anh

 Many:

– Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn

– Đi với danh từ đếm được số nhiều

VD: Do you have many cars?

A lot of/ lots of:

– Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn

– Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều

– Thường mang nghĩa “informal” (source: fb. com/tienganhthatde)

VD: We spent a lot of money

Bạn đã học tiếng anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức căn bản? Bạn khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng hay kiến thức ngữ pháp tiếng anh? Bạn đang mất dần động lực học tiếng anh? Bạn không muốn dành từ 3 -6 tháng để học các lớp vỡ lòng tại các trung tâm tiếng anh?…Bạn muốn tìm một phương pháp học tiếng anh nhanh và hiệu quả nhất? Và Khoá học Tiếng anh dành cho người mất căn bản của Academy.vn chính là khoá học dành cho bạn. Hãy đăng ký ngay để cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình nhé!

Tu khoa:

  • many đi với danh từ đếm được
  • few đi với danh từ
  • some any a few a little konu anlatımı
  • much many some any a few a little a lot of
  • some any much many a lot of a few a little exercises
  • cách dùng much
  • cách dùng some và some of
  • bài tập về some và any có đáp án

Baohoahoctro.com