Bảng này được coi là giá trị tham khảo về khả năng thụ thai tự nhiên thông qua việc đánh giá mẫu tinh dịch của Tổ chức Y tế thế giới công bố năm 1999 (gần đây WHO có ra phiên bản mới hơn 2010 và cũng bắt đầu được nhiều cơ sở áp dụng).

  • Bảng tinh dịch đồ và tiêu chuẩn của who 2010
  • Xét nghiệm tinh dịch đồ là gì?
  • Làm xét nghiệm tinh dịch đồ hết bao nhiêu tiền?

Tinh dịch đồ theo who 1999

Kết quả của chồng bạn hầu hết ở mức rất thấp so với giá trị tối thiểu nên khả năng có thụ thai tự nhiên xung quanh thời điểm xét nghiệm là rất thấp (dưới 5%). Đó là thực tế. Trên lý thuyết thì chỉ cần một con tinh trùng khỏe là có thể thụ thai nên dù khả năng thấp nhưng nếu rơi trúng vào một cá thể thì vẫn thụ thai được.

Thể tích tinh dịch ≥2ml
Độ ly giải 30 phút
Độ pH 7,2-8,0
Mật độ =20 triệu tinh trùng/ ml
Độ di động A (nhanh) ≥25%
Độ di động nhanh và chậm (A+B) ≥50%
Hình dạng bình thường ≥30%
Tỷ lệ tinh trùng sống ≥75%
Tỷ lệ bạch cầu < 1 triệu con/ml

Các con số xuất hiện trong bảng trên được coi là các con số tối thiểu, có nghĩa số lượng tinh trùng bình thường vượt trên các con số trên nhiều lần và nếu chỉ đạt được tới các con số trên thì mới ở mức có khả năng thụ thai và theo thống kê y học thì khả năng đó chỉ là 5% mà thôi.

Một số giá trị bình thường của tinh dịch đồ theo WHO-1999

  • Thể tích tinh dịch ≥ 2ml
  • pH ≥ 7.2
  • Mật độ tinh trùng ≥ 20 triệu/ml
  • Di động A ≥ 25% hoặc A+B ≥ 50% (di động A: tinh trùng di động tiến tới, nhanh; di động B: tinh trùng di động tiến tới, chậm).
  • Hình dạng bình thường ≥ 30%. (Tiêu chuẩn nghiêm ngặt Strict Criteria ≥ 15%)
  • Tỉ lệ tinh trùng sống ≥ 75%
  • Bạch cầu < 1 triệu/ml.

MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHẨN ĐOÁN Aspermia

Không có tinh dịch Azoospermia: Không có tinh trùng trong tinh dịch Oligospermia: Thể tích xuất tinh thấp ( thể tích tinh dịch <1,5 ml) Oligozoospermia: Mật độ tinh trùng ít (mật độ tinh trùng <15 triệu/ml) Asthenozoospermia: Tinh trùng yếu (di động PR<32%)Teratozoospermia: Tinh trùng dị dạng Oligo-astheno-teratozoospermia: Tinh trùng ít, yếu, dị dạng Hematospermia: Tinh dịch có máu (có hồng cầu trong tinh dịch).

Baohoahoctro.com