Xem tuổi xông nhà cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất năm 2016: Theo kinh nghiệm dân gian, khichọn người xông nhà (xông đất) thì nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm xem cũng cần tương sinh với người đó….

Xem tuổi xông nhà cho chủ nhà tuổi Nhâm Tuất năm 2016

Thông tin chủ nhà và năm xem

Tuổi của chủ nhà Năm 2016
Năm sinh : Nhâm Tuất
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Ly
Năm xem : Bính Thân
Mệnh : Sơn Hạ Hỏa
Niên Mệnh Năm Sinh: Mộc
Cung : Nam: Ly – Nữ: Tốn

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông nhà (xông đất) thì nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm xem cũng cần tương sinh với người đó.

Chọn tuổi xông nhà đầu năm như thế nào là tốt nhất cho người tuổi Nhâm Tuất năm 2016?

Người xông đất thường phải có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ, theo triết học Đông phương thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho Gia chủ. Người xông đất nếu hợp với năm nay thì càng tốt. Đã vượng thịnh thì càng giúp Gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Chuyên mục Tử vi khoa học của Báo Phụ Nữ Số xin trình bày chi tiết như sau:

Tuổi xông nhà 1951 (Tân MãoTùng Bách Mộc): Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà,chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Bính của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi của bạn Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1980 (Canh ThânThạch Lựu Mộc): Tổng điểm : 8/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Thạch Lựu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Thạch Lựu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà,chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà 1972 (Nhâm TýTang Đố Mộc): Tổng điểm : 8/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà 1958 (Mậu TuấtBình Địa Mộc): Tổng điểm : 8/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm với Mậu của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất Tam hợp với Tuất của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 2002 (Nhâm NgọDương Liễu Mộc): Tổng điểm : 8/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Dương Liễu Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Nhâm của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Nhâm với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Tuất Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1984 (Giáp TýHải Trung Kim) Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Hải Trung Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Hải Trung Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tam hợp với Thân của người xông nhà, rất tốt

Tuổi xông nhà 1987 (Đinh MãoLộ Trung Hỏa): Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương khắc với Lộ Trung Hỏa của người xông nhà, không tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Lộ Trung Hỏa không sinh, không khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân,chấp nhận được
 • Thiên can của bạn Nhâm với Đinh của người xông nhà, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1989 (Kỷ TỵĐại Lâm Mộc) Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Đại Lâm Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Lâm Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà,chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Thân của người xông nhà, không tốt

Tuổi xông nhà 1963 (Quý MãoKim Bạch Kim) Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Kim Bạch Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Kim Bạch Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà,chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất Lục hợp với Mão của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1954 (Giáp NgọSa Trung Kim) Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Sa Trung Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Sa Trung Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất Tam hợp với Ngọ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Thân của người xông nhà, chấp nhận được

Tuổi xông nhà 1959 (Kỷ HợiBình Địa Mộc): Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà,chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi của bạn Tuất không sinh, không khắc với Hợi của người xông nhà,chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Hợi Lục hại với Thân của người xông nhà, không tốt

Tuổi xông nhà 1950 (Canh DầnTùng Bách Mộc): Tổng điểm : 7/12 Tốt

 • Ngũ hành bạn Đại Hải Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của bạn Nhâm không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Bính của người xông nhà, không tốt
 • Địa chi của bạn Tuất Tam hợp với Dần của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Thân của người xông nhà, không tốt

Baohoahoctro.com